Contactgegevens:

(+31) 6 46047775
(+31) 515 764411

 
AA-Planadvies - Brengt mensen en ideeën bij elkaar

AA-Planadvies is een klein adviesbureau wat zich vooral richt op infrastructuur en water. Maar deze naam verbindt u ook met een enorm netwerk van specialisten, generalisten, ingenieursbureaus en zelfstandige adviseurs op allerhande terrein. Dat netwerk is in 30 jaar opgebouwd! Welke diensten levert AA-Planadvies? AA betekent water (aqua) en verwijst naar een van de belangrijkste elementen in onze leefomgeving. AA-Planadvies levert adviesdiensten op het gebied van beleidsvorming, water, scheepvaart en havens, infrastructuur, ruimte, milieu en bouw. De opdrachtgevers zijn veelal overheden, bedrijfsleven, vaarwegbeheerders en non-profitorganisaties. Het op creatieve wijze verbinden van meerdere disciplines en beleidsterreinen is een specialiteit. Vooral in de allereerste fase waarbij het probleem van de opdrachtgever nog gedefinieerd moet worden of de verschillende opties nog op een rijtje gezet moeten worden, kan een goed advies het verschil betekenen. Opdrachtgevers worden op weg geholpen en kansen en uitdagingen worden in kaart gebracht. Wie zit achter AA-Planadvies? Ik ben niet alleen generalist en innovator. Ik ben ook specialist, opgegroeid in de wereld van de internationale Rijnvaart, oorspronkelijk geschoold als schipper en werktuigbouwkundige en later als verkeerskundige en bestuurskundige. Mijn sterke punten liggen op het gebied van openbaar bestuur, transport, scheepvaart en infrastructuur. Hoe complexer de vraag, hoe leuker ik de opdracht vind. Geïnteresseerd? Bel of mail me. Ing. Gert Schouwstra BPM

"Een oplossing moet realistisch en uit te leggen zijn. Alleen als ik de bedachte oplossing ook zelf zou willen toepassen, weet ik dat de juiste balans heb gevonden."
Nederlands